arrow-up

proWIN stichting

  • De activiteiten van de stichting zijn gericht op het ondersteunen van behoeftige kinderen en adolescenten.

« »

De stichting is in 2010 opgericht met als doel de levensomstandigheden van behoeftige kinderen in Duitsland en in het buitenland permanent te verbeteren. Op 23 maart 2010 werd de organisatie door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Europese Zaken van Saarland erkend als een stichting met civiele rechtsbevoegdheid.

Activiteiten van de Stichting

✔ Bevordering van (voor-)schoolse faciliteiten

✔ Bevordering van de bouw van nieuwe en ondersteuning van bestaande gezondheidsinstellingen.

✔ Ondersteuning bij het oprichten van kinder- en jeugddorpen

✔ Elke vorm van steun voor kinderen en jongeren in crisisgebieden

✔ Bevordering van projecten die worden ondersteund door fiscaal vrijgestelde organisaties en die bijdragen aan een menswaardiger leven voor kinderen en jongeren en hun sociale integratie.

✔ Bevordering van de opname en/of integratie van kinderen en jongeren in de samenleving.

✔ Bevordering van culturele en muzikale projecten en evenementen met kinderen en jeugdigen in zoverre dat kinderen in nood (zoals bedoeld in de statuten) ook hieraan kunnen deelnemen en ervan kunnen profiteren

✔ Bevordering van maatregelen voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid van kansarme kinderen en jongeren.

 

Uw hulp komt aan!