arrow-up

Feiten en cijfers

Naam
proWIN stichting

 

Vestiging
Zeppelinstraße 8
66557 Illingen
Tel: +49 (0) 68 25 - 92 01 0

Erkenning door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Europese Zaken, Saarbrücken

Het certificaat van erkenning van de rechtsbevoegdheid van de "proWIN Stichting" is op 23  maart 2010 afgegeven. (als bedoeld in § 80 BGB). De publicatie in de Staatscourant van Saarland wordt gedaan door de Stichtingsautoriteit.

Raad van Bestuur

  • Ingolf Winter 
  • Gabi Winter
  • Stefan Schäfer
  • Sascha Winter
  • Michael Winter

Ambtstermijn

De ambtstermijn van de Raad van Bestuur is 5 jaar. De leden van de Raad van Bestuur vervullen hun taken op honoraire basis.

Stichtingskapitaal

De stichting beschikt over liquide middelen ter waarde van € 100.000,-. Dit moet permanent en onverminderd gewaarborgd blijven. De administratieve kosten van de Stichting worden vooraf gedekt door de opbrengsten en donaties.

Boekjaar

Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar.